Page 78 - merged_files

Basic HTML Version

56. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép
phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2016)
Foreign direct investment projects licensed
by main counterparts
(Accumulation of projects having effect as of 31/12/2016)
Số dự án được cấp phép
Vốn đăng ký
Number of projects
(Triệu đô la Mỹ)
Registered capital
(Mill. USD)
TỔNG SỐ -
TOTAL
41
1.108,41
Chia ra
- Of which:
Áo - Austria
2
28,00
Đài Loan -
Taiwan
3
37,50
Hàn Quốc -
Korea Rep. of
9
579,12
CHND Trung Hoa -
China, PR
5
69,71
Singapore -
Singapore
7
230,71
Nhật -
Japan
6
34,02
Philippines
2
49,00
Hồng Kông
4
34,80
Mỹ
1
31,25
Anh
1
13,00
Malaysia
1
1,30
78